Grafika

Ponúkame široké možnosti grafických služieb v troch základných oblastiach.

Webdesign

Pripravujeme návrhy originálneho grafického prevedenia webstránok, či už v kombinácii s vlastnou realizáciu webu, alebo aj v prípade zhotovenia webstránky treťou stranou.

View references

Corporate identity

Návrhy firemného loga, vizitiek, hlavičkového papiera, obálok, darčekových predmetov.

V rámci návrhu kompletnej firemnej identity navrhujeme firemné farby, typografiu, používané grafické symboly, a spôsob prezentácie na webe. Kompletný CI balíček tiež obsahuje šablóny pre HTML e-maily, Wordové a Powerpointové dokumenty.

View references

Print graphics

Navrhujeme propagačné letáky, plagáty, billboardy, inzeráty a iné formy tlačenej reklamy.

View references