Grafika

Nabízíme široké možnosti grafických služeb ve třech základních oblastech.

Webdesign

Připravujeme návrhy originálního grafického provedení webstránek, jak v kombinaci s vlastní realizací webu, a nebo také v případe zhotovení webstránky třetí stranou.

View references

Corporate identity

Návrhy firemního loga, vizitek, hlavičkového papíru, obálek, dárkových předmětu.

V rámci návrhu kompletní firemní identity navrhujeme firemní barvy, typografii, používané grafické symboly, a způsob prezentace na webu. Kompletní CI balíček také obsahuje šablony pro HTML e-maily, dokumenty ve Wordu a Powerpointu.

View references

Print graphics

Navrhujeme propagační letáky, plakáty, billboardy, inzeráty a jiné formy tištěné reklamy.

View references