Porovnanie webových modulov

vlastnosť
LIGHT Web
PROFI Web
Custom Web
funkcie systémovej administrácie
administrácia štruktúry menu - x (x)
zálohovanie dát - x (x)
administrácia obsahu stránky x x x
kontaktný formulár x x x
iné formuláre a applety [x] [x] (x)
viacjazyčný obsah [x] [x] (x)
počítadlo návštev x x x
štatistická analýza návštev stránky x x x
zabezpečená oblasť pre prihlásenie x x x
administrácia užívateľov - x (x)
vyhľadávanie na stránke - x (x)
funkcie administrácie obsahu
WYSIWYG editor pre obsah x x x
novinky x x x
súvisiace články - x (x)
diskusie - x (x)
galérie obrázkov - x (x)
ankety - x (x)
RSS Feeds - x (x)
bannery - x (x)
detaily realizácie projektu*
počet grafických návrhov webu 2 3 dohodou
návrhy loga 0 3 dohodou
čas realizácie 3 - 10 dní 5 - 10 dní 2 - 6 týždňov
registrácia vo vyhľadávačoch** x x x
dostupnosť užívateľského manuálu - SK -
prídavné služby (extra náklady)
osobné školenie užívateľov [x] [x] [x]
registrácia webovej domény [x] [x] [x]
zabezpečenie webhostingu [x] [x] [x]
zadanie textového obsahu do stránky [x] [x] [x]
programovanie špeciálnych komponent [x] [x] [x]
technická podpora
1 rok
2 roky
1 rok
základná cena
115 EUR / 2900 CZK
246 EUR / 6200 CZK
dohodou

x – štandardne dostupné
(x) – dostupné podľa dohody
[x] – dostupné podľa dohody – dodatočné náklady k základnej cene
* všetky detaily realizácie môžu byť po dohode upravené, ale môže to znamenať navýšenie výslednej ceny
** registrácia vo vyhľadávačoch: Google a 2 ďalšie podľa výberu klienta